Pingis och historia

Det råder en hel del delade meningar om hur pingissporten faktiskt uppstod. Många menar att bordtennis föddes i Indien på 1800-talet, medan andra tycker att sporten härstammar från 1800-talets England. Anledningen till de delade meningar är för att bordtennis inte blev omskrivet förrän år 1847 och då i engelsk skrift.

Från början så spelades bordtennis endast av finare adel. På den tiden så utövades sporten utomhus, men på grund av Englands väderlek så valde man att flytta sporten inomhus. Eftersom pingisborden ännu inte var uppfunna så använda man sig helt enkelt av vanliga matbord och det var inte för än år 1875 som de första, riktiga reglerna uppstod.

Under denna tidsperiod fick sporten namnet rumtennis. Detta namn förändrades dock ganska snabbt då en man vid namn James Gibb upptäckte de bollar som vi är vana vid att spela med idag. När bollarna studsade mot bordet så uppstod ett plonkande ljud och sporten bytte därefter namn till ”Ping pong”. Under åren har sporten dock fått otaliga namn beroende på tillverkare av spelet, men slutligen valde man att stanna med ordet bordtennis. Det första stora mästerskapet hölls i Ungern år 1897 och redan två år senare så befann sig sporten i Japan. England var dock först med att skapa den första föreningen, år 1899.